Velkomen til Hardanger

Om oss

Hardangersmak er samvirket som samlar små og mellomstore lokalmat- og drikkeprodusentar i Hardangerregionen og omland.
Ved å samle marknadsføring, sal og distribusjon oppnår me…

  • Ein enklare måte for kundar å finne og bestille den genuine gode lokalmaten på, med ei bestilling, ei levering og ein faktura.
  • Ein betra kvardag for produsentane, som får meir tid til å gjere det dei gjer best – å lage skikkeleg gode produkt.
  • Ein sterk profil for Hardanger som den fantastisk flotte mat- og drikkeregionen den er.

Ynskjer du å bli kunde, kunne du tenke deg å verte andelseigar, eller kanskje du berre lurar på noko?

Bli kunde

Vil du handle hos oss?

Bli kunde
nyhendebrev

Hald deg oppdatert på sesongprodukt og nyhende frå Hardangersmak

bli andelseigar

Er du produsent?

Er du ein mat- eller drikkeprodusent i eller rundt Hardangerfjordområdet?
Som andelseigar hjå oss vert du ein del av eit heilt spesielt nettverk, beståande av ein gjeng som alle har det same til felles: Lidenskap for skikkeleg god mat og drikke, lokalt forankra i vår flotte region, og eit brennande ynskje om å dele denne med andre.

Me i Hardangersmak vil hjelpa deg som produsent ved å samle ressursane og lyfte kvarandre fram. Målet er at me skal kunna frigje tida di ved å fokusere på marknadsføring, sal og distribusjon til storkundar, slik at du kan bruke meir energi på å utvikle og produsere. Samtidig vil me byggje eit godt felles nettverk og bidra til kompetanseheving etter ynskje frå medlemma våre.

For meir informasjon og vilkår ta kontakt med oss!
Adresse: Sjusetevegen 27, 5610 Øystese
E-post: post@hardangersmak.no

Bli andelseigar
Kontakt

Lurer du på noko? Ta kontakt!